Russen på Lojsta Hed

Att behålla och värna om historia, tradition och kultur

Arbetet med russen på Lojsta Hed är ett samarbete mellan privata hästägare och gotländska hushållningssällskapet som alla vill värna om traditionen och historian av att ha betande “baggar” eller russ på Lojsta Hed. Heden är ett 650 kvadratmeter stort område på södra centrala delen av Gotland. Här går ett 50-tal russ på bete året om med tillsyn och har över vintern stödfodring med hö varannan dag. Området är indelat i 3 stora hagar som varieras efter årstid.

Under tidigt 1900-tal när gotlandsrusset nästan var på väg att dö ut så räddade man ett knappt tiotal ston och helt enkelt sonika skänkte dem till hushållningssällskapet med krav på att de skulle skapa en viltgående flock på Lojsta Hed och därmed bevara både traditionen och den typiska rasen från Gotland. Efter detta har sällskapet hållit kvar i den traditionen, utökat flock och ägor för att kunna fortsätta sitt fina avelsarbete.

Skötsel av flocken på Lojsta.

Ett 50-tal russ går ute året runt på hedarna på Lojsta och när fölen är födda under sommaren brukar flocken uppgå till ett 80-tal individer. De har självklart tillsyn och kontroll men i övrigt försöker de hållas så vilda som möjligt. Både för att behålla traditionen men även för att värna om de egenskaper som skapas av att leva i flock med ett naturligt beteende som till exempel rangordning.

Fem gånger om året samlas flocken ihop, det är vid hingstsläpp under maj månad, i juli månad då de stora numer klassiska premieringarna äger rum och i november då årets föl skiljs från stona för att säljas vidare som rid- och travponnyer. Två tillfällen, ett under vår och ett under höst, är ägnade åt kontroll och framför allt verkning av hovar.

Hingsten i flocken

För att ha kontroll på aveln och kunna driva olika genuina linjer väljer Lojsta Hed att jobba med en hingst för vart år och i undantagsfall två till tre säsonger. Hingsten släpps ut bland stona i flocken under maj månad och får på naturligt sätt leva med flocken, betäcka de brunstiga stona och även bli en naturlig del i födsel och flockfunktion för de fölande stona. När flocken samlas för skilja föl från ston bestäms även vilka avelslinjer och individer som ska gå kvar i flocken på heden och bli ett så kallat Lojsta sto.

Besöka Lojsta hed

Besöker ni Lojsta hed är ni självklart välkomna att leta efter russen, med respekt för djur och natur är ni välkomna in i hagarna och det finns upplysningar om vilken hage de befinner sig i. Som besökare är du alltid välkommen men det är naturligtvis populärast att besöka hedarna när det hålls insamling av flocken, guidade visningar eller till och med de stora premieringarna. Premieringen på Lojsta Hed är sommarens stora tilldragelse. Det kommer russ från hela Gotland som ska bedömas men nu ska även de halvvilda utvalda russen från flocken visas och få sin bedömning, och det kan gå ganska vilt till. Som privatperson kan du stötta det fina avelsarbetet genom att bli medlem och “russvän”, ett enkelt sätt att visa sitt stöd och ge en slant till de som arbetar på Lojsta hed med de fina gotlandsrussen.